Noodverlichting

Noodverlichting neemt een zeer belangrijke plaats in als het gaat om het veilig kunnen verlaten van gebouwen bij calamiteiten of het wegvallen van de elektrische voorzieningen. Dit geldt niet alleen voor de aanleg van een noodverlichtingsinstallatie maar zeker ook voor de verplichte functionele jaarlijkse inspectie en het noodzakelijke onderhoud om de goede werking van de noodverlichtingsinstallatie te waarborgen. Immers een installatie moet voor ieders veiligheid vele jaren betrouwbaar functioneren.